12. september 2018

Bytte skole

Hvor store klasser er det lov å ha.

Hei,

Takk for spørsmålet ditt. Det er ingen fast regel for hvor stor en klasse eller gruppe på skolen kan være, men gruppen skal ikke være større enn at det er forsvarlig. Det betyr blant annet at gruppen skal være liten nok til at dere lærer det dere skal, og til at det er god nok luft og ikke så mye bråk i klasserommet.

Klasserom har vanligvis plass til ca 28 – 30 elever. Selv om et klasserom kan ta opp til 30 elever, så er det skolen som selv bestemmer hvor mange som kan være der. Det er viktig at det ikke er for mange elever i en klasse slik at det blir for dårlig luft, føles utrygt eller på annen måte være skadelig for barn.

Hvis du vil vite mer om disse reglene, så kan du se på en veileder som forklarer litt mer om størrelser og antall elever i klasserom. Den er ganske vanskelig å forstå, så her bør du få hjelp av en voksen eller rektor på skolen din.

Håper du fikk svar på spørsmålet ditt.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv