6. april 2020

Bytte navn

Jeg er 11 år, foreldre mine vil bytte etternavnet mitt, men pga corona viruset skjer det nok ikke så mye før jeg blir 12 år, når jeg blir 12 år kan jeg da bestemme om jeg vil bytte etternavn eller ikke/nekte å bytte etternavn?
Eller bestemmer foreldrene mine?
Og kan dem bare si att jeg er enig selvom jeg ikke er det?

Hei, så fint at du skriver til oss.

Fra du er 12 år kan du nekte å bytte etternavn selv om foreldrene dine vil at du skal gjøre det. Du og foreldrene dine må altså være enige for at du skal skifte navn. Foreldrene dine kan ikke si at du er enig hvis du ikke er det.

Du finner reglene om å bytte navn i navneloven.

I barneloven står det hvordan foreldre skal behandle barn. Det står blant annet at foreldrene dine skal tenke på hva som er best for deg når de bestemmer noe som har med deg å gjøre. Det står også at foreldre skal la barn bestemme mer selv jo eldre de blir. Disse reglene finner du i barneloven, paragraf (§) 30-33.

Snakk med foreldrene dine om hvorfor du ikke vil bytte navn. Vis dem gjerne dette svaret og reglene i navneloven og barneloven.

Vi håper det ordner seg for deg!

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv