7. desember 2018

bytte klasse

Jeg lurer på om skolen kan bytte klassen til en elev. Denne elven har påført vold mot flere i klassen og har hatt konflikter med flere. Det ser ut til at etter så mange møter med lærere, så har ikke denne eleven skjerpet seg. Eleven skaper utrygghet i klassen og på skolen. Eleven har tidligere blitt anmeldt til politiet pga. tidligere voldepisoder på skolen, men hennes atferdsproblemer fortsetter som vanlig. Denne eleven kommer stadig med provoserende kommentarer, ubehagelig kroppsspråk og kroppskontakt. Skolen har tatt tiltak, som å ha ekstra lærere i timene. Det stopper dessverre ikke denne eleven.
Flere i klassen har hatt konflikter med henne, og flere har sendt bekymringsmelding til skolen pga. denne eleven, men saken fortsetter.
Jeg lurer derfor på om skolen kan flytte henne til en annen klasse, fordi det er flere som føler at klassemiljøet og skolemiljøet er utrygt og dårlig når hun er til stedet. Som sagt det er flere som har problemer med denne eleven. Skal skolen flytte alle de elevene til en annen klasse, eller flytte denne eleven til en annen klasse?

– 15 år

Tema: Skole

Hei,

Fint du kontakter oss.

Dette høres ikke bra ut. Du sier at skolen har satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe dere og jenta som lager trøbbel, men at dette ikke fungerer.

Vårt råd er at dere igjen sier fra til rektor om hvordan dere har det. Gi beskjed om at tiltakene som er satt i gang ikke er gode nok. Følger ikke rektor dette opp innen fem dager, så kan dere sende en henvendelse til Fylkesmannens kontor. Søk på fylkesmannen i ditt fylke, så finner du den informasjonen du trenger. Er det vanskelig, så kan en lærer eller foreldrene dine hjelpe deg med det.

Fylkesmannen skal undersøke om skolen har gjort det de skal i denne saken. Er ikke tiltakene gode nok, så kan Fylkesmannen bestemme hva skolen skal gjøre og sette frist for når det skal være gjort.

Du spør oss om eleven kan flyttes til en annen klasse. Det må rektor og eventuelt Fylkesmannen vurdere. Hvis dette blir vurdert som et godt tiltak, så er det mulig å gjøre.

Det er viktig for både læring og miljøet at dette tas på alvor.  Les mer om dette på våre nettsider Mobbing på skolen

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv