18. mars 2019

Byggfag og cannabis

Skal ta urinprøve gjennom skolen og lurer på om de kan straffe meg om jeg tester positivt for cannabis. Går byggfag og er redd jeg må gå året om igjen

Tema: rus Skole

Hei, så fint du skriver til oss.

Siden vi ikke vet hvem som har pålagt deg å ta urinprøver, kan vi bare si noe generelt om hvilke regler som gjelder. Vi anbefaler også at du snakker med dem som har bestemt dette, og spør om hvilke konsekvenser det kan få hvis du tester positivt.

Skolen kan bare straffe deg hvis du har brutt skolens ordensregler. Da skal det stå i reglene hva slags straff du kan få. Det kan for eksempel hende at skolen kan utvise elever som har ruset seg på skolen. Skolen kan ikke straffe deg for noe du har gjort på fritiden.

Opplæringsloven § 9A-11 sier at skolen kan utvise elever opp til fem dager hvis de bryter ordensreglene i alvorlig grad eller flere ganger. Hvis bruddene er veldig alvorlige kan skolen utvise en elev resten av skoleåret.

Utvisning er et inngrep i din rett til utdanning, og det skal veldig mye til å bli utvist. Vi tror ikke skolen kan utvise deg hele året. Skolen skal prøve andre tiltak først, og du skal få uttale deg før skolen bestemmer hvilken straff de skal gi.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv