16. august 2019

Buskort

Hei. Lurer på hvordan prosessen går med og få tilbakebetalt skoleskyss

Tema: Skole

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

Elever som har lang skolevei, har rett til gratis skoleskyss. Fra og med 2. klasse må det være minst 4 kilometer til skolen fra der du bor. Elever som har farlig skolevei har også rett til gratis skoleskyss. 

Hvis du har rett til gratis skyss, er det fylkeskommunen som bestemmer hvordan skyssen skal organiseres.

Du eller foreldrene dine kan ta kontakt med rektor på skolen for hjelp til hvordan dere kan søke om gratis skoleskyss, og for mer informasjon om reglene.

Du kan også lese mer om retten til skyss her.

Vi håper det løser seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv