10. september 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Bruk av Facebook

Hei!
Jeg lurer på om mine lærere og foreldre bryter barnekonvensjonens artikkel 16 ved å legge ut bilder av meg og mine medelever på lukkede grupper på Facebook? Jeg vet jo at Facebook lagrer bildene og bruker dem til bl.a. ansiktsgjenkjenning. Har vi ikke rett til å la være å bli delt på et sosialt medium, selv om det er privat?

Tema: Privatliv

Hei!

Takk for spørsmålet ditt! Det er et veldig godt spørsmål, som dessverre ikke har noe klart svar.

Barnekonvensjonen artikkel16 gir helt riktig barn rett til privatliv. Barns rett til privatliv er også tatt inn i Grunnloven § 104. Jussen (reglene) gir derfor barnet en sterk rett til beskyttelse av sitt privatliv. Men i virkeligheten er det ikke sånn.

I praksis styrer voksne mye av barns privatliv. Dette gjelder spesielt foreldre, fordi de bestemmer over barna sine gjennom det som heter foreldreansvaret. Reglene om foreldreansvaret står i barneloven, og sier at foreldre har rett og plikt til å veilede og beskytte barna sine, og at de derfor bestemmer ganske mye. I Norge betyr det i praksis at foreldre bestemmer veldig mye over barna sine frem til de er 18 år.

Selv om barnekonvensjonen og Grunnloven er viktigere lover som har større vekt enn barneloven, får altså foreldre bestemme veldig mye over barnets privatliv. For eksempel er det foreldrene som bestemmer over bilder av barna, sånn som du beskriver.

Vi mener dette ikke er riktig. Her burde vi kanskje få noen nye lover? Eller noen som tolker lovene, sånn som domstolene, til å si at sånn burde det ikke være?

Dessverre er det ikke sånn i dag at barn og unge har noe sted å gå hvis de vil klage på dette. Vi synes likevel dere skal ta dette opp med de voksne. Bruk elevrådet på skolen ti lå ta det opp med skolen og på foreldremøte. Få i gang en diskusjon om hva barn selv bør få bestemme. Spør skole og foreldre hvorfor det er viktig for dem å bestemme over bilder av barn, hvorfor barn ikke skal få bestemme selv. bruk gjerne det vi har skrevet til deg her.

22. november arrangerer Barneombudet et seminar der vi skal diskutere dette. Hvis du vil vite mer om det så ta kontakt med oss på post@barneombudet.no Det er viktig for oss å vite hva barn og unge selv tenker!

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv