9. september 2019

Brud på regel

hei, læraren min har prøvd og skru på mobilen min og prøvd å få liv i den, utenatt at jeg har vert til stede eller fått vite noe om det. Er ikke dette brud på ordensregler? Og hva kan jeg/skal jeg gjøre med det? Og eventuelt straff for lærar

Hei!

Læreren din skal ikke vanligvis skru på eller fikle med mobilen din. Dette er noe du og foreldrene dine kan snakke med læreren om. Hvis dere ikke vil snakke med læreren, kan dere ta opp saken med rektor.

Hvis dere ikke er fornøyd med svaret dere får fra skolen, kan dere kontakte fylkesmannen i fylket der dere bor.

Det skal nok veldig mye til for at en lærer blir straffet for å se på mobilen til en elev, men dersom en lærer ikke respekterer elevenes privatliv, er det rektors jobb å sørge for at læreren endrer oppførsel.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv