11. september 2019

BPA og taushetsplikt

Har dem som jobber I BPA taushetsplikt når det kommer til barnevernet? Vis dem er bekymra for ungen dem jobber med pga det som skjer hjemme kan dem da si i fra til barnevernet eller bryter dem taushetsplikt?

Hei

Takk for at du skriver til oss.

Leger, helsesøstre, lærere og andre som jobber med barn har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn. Det gjelder også de som jobber i BPA.

De barna som barnevernet ikke får vite om, kan de ikke hjelpe. Det at voksne som jobber med barn melder fra, kan gjøre at barn som trenger det får hjelp.

Vi håper dette var svar på spørsmålet ditt.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv