27. mars 2019

Bo alene

Hei
Har veldig lyst til å flytte for meg selv. Er 14 år. Foreldrene mine er enig. Har jeg lov til det da?

Hei,

Takk for spørsmålet.

Du må ikke bo med foreldrene dine hvis foreldrene dine og du er enige om at det er best at du flytter et annet sted. Foreldrene dine har ansvar for deg uansett om du bor med dem eller ikke, og de må sørge for at du er trygg og velge det som er best for deg. For en fjortenåring er det viktig at det er voksne til stede i hverdagen som kan gi god omsorg, hjelp og veiledning. Hvis foreldrene dine ikke gjør dette selv, må de sørge for at noen andre gjør det.

Vi har laget en samleside som heter Familie og hjem. Her vil du finne en god del informasjon som vi tror kan passe for deg.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv