11. februar 2019

Bo alene

Hei! Jeg er ein 16-åring, og skal søke andre VGS, og skal snart bli 17 år. Jeg lurer på, er foreldre fortsatt å ha ansvar for meg hvis jeg bor på hybel? Kan jeg bo alene utan at barnetvernet blande seg?:))

Hei!

Barnevernet blir ikke involvert når ungdom flytter på hybel, med mindre barnevernet er inne og hjelper ungdommen fra før.

Foreldrene dine har ansvar for deg til du er 18 år. Derfor er det foreldrene dine som bestemmer om du kan flytte på hybel.

Uansett om du bor hjemme, eller har fått lov å flytte på hybel, har foreldrene dine ansvar for å støtte deg økonomisk til du er ferdig med vanlig løp på videregående.

Dersom du skal bo på hybel kan du også søke støtte fra Lånekassen. Dette står det mer om på ung.no.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv