1. februar 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Ble tvunget etter tyveri og vold i familien

Ble tvunget til å reise til hjemlandet, rømte fra barnevernet, mens jeg er her i hjemlandet fikk jeg et beskymrings brev fra dem. Men vil så gjerne tilbake til Norge! Kan barnevernet hjelpe meg med dette? Er det en mulighet for meg å komme tilbake til Norge uten foreldrene mine sin tillatelse?

Hei, og takk for at du kontakter Barneombudet!

Det er trist å høre at du ikke har det bra.

Vi vil gjerne at du skriver til oss på e-post post@barneombudet.no (ikke på Spør Barneombudet). Skriv fornavnet ditt, hvilket land du er i og hvilken barneverntjeneste som har behandlet saken. Vi kan snakke med barneverntjenesten for å finne ut hvordan de best mulig kan hjelpe deg.

Du kan også ringe Røde Kors telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på telefonnummer 815 55 201. Telefonen er åpen mandag til fredag, mellom kl. 09.00 og 16.00. De kan også gi deg råd om hvordan du best mulig går frem for at ting skal bli bedre.

Vi håper på å høre fra deg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv