29. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Bilder

Det er en gutt i klassen som driver å tar bilder av meg i friminuttene. Han bruker det som «Streak» på Snapchat. Jeg synes det er irriterende når han gjør sånt, han gir meg trusler om jeg seier det. Han er en god venn og, men jeg har også lyst til å anmelde han for å ta bilder uten samtykke. Er dette en grunn til å anmelde?

Hei

Takk for spørsmålet ditt.

Det er ikke lov å dele bilder av andre, uten å få tillatelse av den det gjelder. Dette står i åndsverkloven § 45c. Det gjelder noen unntak, men det høres ikke ut som de gjelder i ditt tilfelle.

Man kan få straff for å bryte denne regelen, og du kan anmelde det. Men det kan hende det finnes andre måter å løse det på. Kanskje du kan få hjelp av en voksen til å snakke med han og be han slutte? Du kan også be han slette alle bilder han har lagt ut.

Siden dette skjer på skolen, og det plager deg, har skolen ansvar for å gripe inn og stanse det. Det står i en lov som heter opplæringsloven kapittel 9A. Du kan be rektor om å snakke med ham, og fortelle ham at dette ikke er lov. Er det ikke nok, kan du velge å anmelde det.

ung.no står det mer om regelen, og hva straffen kan bli. Det kan hende det hjelper å vise han denne artikkelen.

Håper det løser seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv