20. februar 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

beslaglegge

Kan foreldre beslag legge nøkler til motorsykkelen din når den står i ditt navn og du har betalt for den med dine penger?

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Fram til du er 18 år er det foreldrene dine som bestemmer over deg. Det betyr at de har lov til å lage regler for hvordan det skal være hjemme, og for hva som skal skje dersom du ikke følger reglene de har laget. Dette kan for eksempel bety at de kan nekte deg å kjøre motorsykkel hvis de har grunn til å tro at du ikke kjører på en forsvarlig måte og kan skade deg selv eller andre.

Vi vet ikke hvorfor foreldrene dine har beslaglagt nøklene til motorsykkelen din. Men vi tror det vil være lurt om du og foreldrene dine setter dere ned og snakker sammen, slik at de kan forklare hvorfor de gjør som de gjør, og du kan gi uttrykk for hva du mener om det. For selv om foreldrene har lov til å bestemme en del i livet ditt, så skal de alltid tenke på hva som er best for deg. De skal også ta hensyn til at du har rett til å si din mening før de bestemmer noe. Kanskje dere kan komme fram til en løsning som passer for begge parter?

Lykke til!

På nettsidene våre har vi skrevet mer om hva du selv kan bestemme hjemme, og hva foreldrene dine kan bestemme.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv