4. mars 2019

Beredskapshjem

Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre har limt på Beredskapshjem å trives ikke

Hei,

Vi skjønner at det er vanskelig for deg å flytte i beredskapshjem. Barnevernet skal sørge for at du får den hjelpen og støtten som du trenger. Derfor er det viktig at du forteller barnevernet hvordan du har det, og hva du tenker og føler.

Det er viktig at du spør barnevernet om hva som skal skje videre. Du har rett til å få informasjon, og si din mening.  Du kan lese mer om retten til å bli hørt i barnevernet på denne siden.

Selv om det kan være vanskelig så kunne du kanskje også forsøkt å prate litt med de voksne i beredskapshjemmet om hvordan du har det? De voksne i et beredskapshjem er veldig flinke med barn og ungdom, og kan ofte være veldig fine å prate med! Hvis du syns det er vanskelig å vite hvordan du skal gå frem så har vi laget noen tips til den vanskelige samtalen med en voksen, som kanskje kan være til hjelp.

Vi ønsker deg masse lykke til videre!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv