6. mars 2019

Beredskapshjem

Hei, jeg var hjemme fra skolen i dag pga jeg var lei meg og sliten i hodet så orket ikke skolen. Jeg bor foresten i beredskapshjem. Hun moren i huset her spurte aldri hvorfor jeg ikke var på skolen så jeg fikk aldri ut at jeg var lei osv. Senere i dag skal jeg på konfirmasjons møte. Jeg får da vite at de ikke lar meg gå på det pga jeg ikke var på skolen. Jeg fortalte da at jeg ikke var hjemme pga eg skulket men pga at jeg var lei meg. Da sier hu fortatt at jeg ikke kan gå på konfmøte. Jeg sier da at jeg føler at hun straffer meg for at jeg er lei meg. Hu sier da at sånn er reglene. Jeg har også sagt at hvis det er et problem kan vi bare gå til legen og få legeærkling. Hun har fortsatt ikke sendt meg til lege. Jeg lurer da på om det finnes noen rettigheter rundt dette. Jeg føler jeg blir straffet og ikke tatt på alvor av både barnevern og beredskapsmor. Jeg synes det øddelegger for det sosiale livet mitt å bo her hvis de skal straffe meg slik.

Tema: Fosterhjem

Hei og takk for at du skriver til Barneombudet!

Vi forstår at det kan være vanskelig å bo i beredskapshjem med sine egne regler, og at man noen ganger kan bli lei seg og sliten slik at man ikke orker å gå på skolen.

Du spør om det finnes noen rettigheter rundt ‘dette’. Vi går utfra at du mener rettigheter som du har i beredskapshjem og om hva beredskapsforeldrene kan bestemme. Vi har laget en side om fosterhjem, og her kan du også lese om rettighetene dine. Det som gjelder for fosterhjem, gjelder også for beredskapshjem.

Vi synes også du skal snakke med saksbehandleren din i barneverntjenesten og beredskapsforeldrene i beredskapshjemmet. Det er de som har ansvar for å ta vare på deg så lenge du er under deres omsorg. De skal passe på at du har det bra og gjør det som er best for deg. Det er derfor veldig viktig at de vet hvordan du har det.

Forklar dem at det noen ganger er vanskelig for deg å gå på skolen fordi du er lei deg og du har så mye å tenke på. Forklar dem også at det betyr mye for deg å dra på konfirmasjonsmøte og andre sosiale aktiviteter. Prøv å si hvorfor dette er viktig for deg og hvorfor du har så lyst til å dra. Fortell dem også at du får følelsen at de straffer deg fordi de du er lei deg. Kanskje kan dere også snakke om reglene som de har, og om dere kan bli enige om noen av dem.

Det kan være vanskelig å snakke med voksne om ting som er viktig. Vi har derfor laget noen tips til hvordan man kan gjennomføre sånne samtaler. Disse finner du her. Du kan også vise dem det som du har skrevet til oss.

Vi håper at beredskapsmor og barneverntjenesten forstår deg bedre etter at du har snakket med dem.

Om vi ikke har forstått spørsmålet ditt riktig må du gjerne skrive til oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv