23. januar 2020

Barnevernstiltak kommer til å ta livet av meg.

Jeg er plassert institusjon fordi jeg har begått en kriminell handling og har mine venner i et miljø der barnevern sier mange ruser seg mye. Jeg gjør det også av og til, men ikke mye. Jeg har verdens fineste fosterfamilie som jeg nå ikke får bo hos. Moren min kan ikke passe meg. Jeg vet jeg ikke alltid har hørt etter dem, og gjort feil, men jeg føler ingenting er verdt noe uten familien min. Mye var vanskelig når jeg var flyktning og etter jeg kom Norge. Blir bare mer og mer lei meg i institusjon og klarer ikke tenke på å bli plassert i måneder og kanskje år. Har jeg ingen rett til liv selv om jeg gjør noen feil?

Hei!

Så fint at du skriver til oss. Vi forstår at dette er vanskelig for deg. Hvis du lurer på hvor lenge barnevernet tenker at du skal bo på institusjon, kan du spørre om det. Det er ikke sikkert barnevernet kan gi deg et klart svar, men de kan forklare deg hvorfor du er der og hva de ser for seg å gjøre.

Når barnevernet bestemmer hvor lenge du skal være på institusjon, skal de høre på hva du mener. Barnevernet skal gi deg mulighet til å si din mening, og de skal ta meningen din på alvor. Det betyr allikevel ikke at du kan bestemme hvor du skal bo, det er noe barnevernet må finne ut av ut ifra hva de mener er best for deg.

Hvis du mener at det ikke er riktig at du skal bo på institusjon, kan du klage på det. På denne siden kan du lese mer om hvordan du kan klage til barnevernet eller til Fylkesmannen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv