8. juni 2018

Barnevernet ødelegger livet mitt

Jeg ble sendt på institusjon for snart 1 år siden da jeg ble mobbet så jævlig at jeg holdt på å ta livet mitt. Utviklet også angst. Jeg vant igjennom med klagen til fylkesmannen for skolens brudd på opplæringsloven før bv kom inn. De tok meg ut fra timer på skolen for å prate med meg, stresset opp og jeg fikk angstanfall. Bv mener jeg har for store utfordringer til å bo hjemme. Men jeg vil hjem orker ikke å leve uten mor far og søstrene mine på 13 og 15 år. Tapte i fylkesnemda, da ble jeg enda mere deperimert og prøvde å ta livet mitt. Nå har saken vært oppe i tingretten. Bv og flere av vitnene jugde som bare det værste jeg har hørt… så også at foreldrene mine ikke var emesjonelle nok. De har vært der for meg ikke noe negativt å si om dem. Ellers så blir jeg holdt hardt slått psykisk fysisk misshandlet på institusjonen. Bare 2 av de som jobber der er litt snille mot meg. Jeg får ikke lov til omtrent noenting alenetid 2 ganger i uka i 2 timer. Se familien min 1 gang imnd i 4 timer. Mistet kontakt med slekt og venner. Orker ikke fullføre videregående så lenge jeg er ett sted jeg ikke vil være. Bv ødelegger livet mitt og ungdomstiden. Fotball klarer jeg heller ikke lengre. Ellers har jeg ofte vondt i hodet, fått problemer med sengevæting, tåkesyn, mageproblemer, spisevegring og sterkere angst enn før. Gråter meg ofte i søvn pga at jeg savner familien min. Føler at jeg har mistet totalt styringen over mitt eget liv og kropp. Advokaten min er kjempegrei, men å prate til bv hjelper lite. Advokatene synes det var saksbehandlingsfeil i nemda så de anket til tingretten, saken kom opp innen 3 mnd. Institusjonen vitnet også og jugde å sa at jeg hadde det bra der og endel annen løgn. Stoler bare på familien min. Blitt utsatt for så mye stygt. Jeg får svar fra tingretten allerede om 10 dager. Merkelig for de fleste her har det gått ca inntil 4 uker før de har fått svar. Hva kan jeg gjøre med alt jeg opplever? Taper vi nå vil jeg ikke leve mer og rømmer langt bort. Er jeg helt rettsløs og kan de gjøre som de vil mot meg? Jeg er 18 år om 1 år og snart myndig

Tema: Barnevern

Hei, og takk for at du deler din opplevelse med oss.

Så trist å høre om de opplevelsene du har hatt med barnevernet, og at du ikke har det bra slik situasjonen er nå.

Det vi kan si er at slik som opplevelsen din har vært skal det ikke være. Barn som kommer under barnevernets omsorg skal føle at de har det trygt og godt, og de skal også passe på at barna forstår hvorfor ting er som de er. Noen ganger er ikke barnevernet gode nok til å lytte til barn og unge, særlig når det gjelder valg av plassering og flyttinger. Barnevernet er heller ikke alltid gode nok til å følge opp foreldre som er fratatt omsorgen for barna sine på en god nok måte.

Vi hos Barneombudet jobber for at barnevernet skal være best mulig. Det er hele tiden et fokus på å forbedre barnevernet, og akkurat nå jobbes det med en helt ny barnevernlov. Vi mener lovforslaget vil gjøre det enklere, både for barn og voksne, å forstå blant annet hva som er barnevernets oppgaver, hvordan barnevernet jobber og ikke minst hvilke rettigheter barnet har.

Vi har skrevet litt om det å klage til barnevernet her.

Les mer om retten til å bli hørt i barnevernet her.

På denne siden har vi samlet mye informasjon om ulike rettigheter i barnevernet.

Skriv gjerne til oss på nytt dersom det er noe som er uklart. Du kan også kontakte oss på post@barneombudet.no dersom du vil ha mer hjelp. Da vil du ikke være anonym.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv