14. januar 2020

Barnevernet

Heter …. å er 10 år og har et spørsmål! Har dere lov å ta barn med makt ut fra familien hvis man ikke vil.

Tema: Barnevern

Hei!

Barnevernet kan bestemme at barn må flytte hjemmefra. Det kan bare skje hvis det ikke er bra for barn å bo hjemme. Det kan være ulike grunner til at det ikke er bra. Barn trenger trygghet, kjærlighet, grenser og veiledning. Det er ikke bra for barn å oppleve vonde ting som å være redd hjemme, bli glemt, oversett eller snakket stygt til.

Selv om barn og foreldre er glade i hverandre, er det ikke alltid det er bra å bo sammen fordi foreldre ikke alltid klarer å gi barna nok av de gode tingene.

Når barnevernet bestemmer seg for hva slags type hjelp barnet skal få, skal de alltid tenke på hva som vil være best for barnet. De skal også snakke med barnet for å høre hva barnet mener, ønsker eller tenker.

Hvis du har en sak i barnevernet, kan du be om å få snakke med noen i barnevernet som kan forklare mer om dette. Vi har også mer informasjon om barnevernet på denne siden. 

Du har skrevet til Barneombudet. Vi er et kontor i Oslo hvor det jobber mennesker som er opptatt av hvordan barn har det. Barneombudet skal passe på at barnevernet og alle andre som jobber for barn gjør det som er best for barna. Men vi kan ikke bestemme hva barnevernet skal gjøre i en sak.

Du kan spørre oss igjen dersom det er noe mer du lurer på.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv