25. oktober 2019

Barnevernet

Så jeg bor i et fosterhjem der jeg ikke trives. Men greia er at barnevernet ikke hører på noe av det jeg sier. Jeg har vært veldig klar på at jeg vil til onkelen min de siste 4 månedene , men en dag ble jeg litt usikker på dette. Så sa jeg til barnevernet at jeg ville tenke litt. Men de tokk det opp i fylkesnemnda og vi har ikke fått noe dato, men jeg kan ikke vente mer. Barnevernet gjør meg ikke klar over mine rettigheter, det må jeg finne ut selv. Men kan jeg forhindre denne fylkesnemnda saken? Hva kan jeg gjør med dette? De prøver også å få meg inn på bup, men personlig så har jeg ikke behov får dette, hvilken lov sier at de ikke kan tvinge meg? Kan de tvinge meg inn i et fosterhjem?

Hei og takk for at du skriver til oss.

Så leit å høre at du har det vanskelig nå.

Barnevernet er nødt til å høre på det du sier. Du har rett til dette etter både Grunnloven, FNs barnekonvensjon artikkel 12 og barnevernloven § 1-6. Det skal legges stor vekt på det du mener og barnevernet må gi deg informasjon om hva som skal skje i livet ditt videre. Hvis det er sånn at barnevernet bestemmer noe annet enn det du selv ønsker, så må de begrunne dette godt og forklare deg hvorfor de har tatt de valgene de har tatt.

Det er klart at barnevernet må fortelle deg hvilke rettigheter du har! Du kan godt vise barnevernet dette svaret fra oss, og hilse fra oss og be dem fortelle deg om hvilke rettigheter du har.

Det er ikke sikkert du kan hindre at det blir en sak i fylkesnemnda, men uansett så skal du få si din mening. Både om du mener det skal bli en sak i fylkesnemnda, og hva din mening er om selve saken. Dette er barnevernet nødt til å høre på og de skal legge stor vekt på det du mener.

I utgangspunktet er det foreldre som bestemmer om et barn skal gå til BUP eller ikke før barnet har fylt 16 år. Hvis det er barneverntjenesten som har omsorgen for et barn, så er det de som kan samtykke til at barnet skal gå til BUP. Dette står i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4. Uansett er det, som vi har nevnt, alltid slik at du har rett til å si din mening. Det skal derfor gode grunner til for at du skal gå til BUP, dersom du selv ikke ønsker dette. Noen ganger kan det være fint å prøve ut en ting før man bestemmer seg helt. Kanskje behandleren i BUP har noen gode ideer for hvordan behandlingen kan tilpasses deg og dine ønsker og behov? Det skader hvert fall ikke å prøve!

Det er fylkesnemnda som bestemmer om du skal bo i fosterhjem. Du har rett til å si din mening også om dette spørsmålet og det skal legges stor vekt på din mening.

Hvis du vil ha mer hjelp, så anbefaler vi at du kontakter Barnas Jurist. De tilbyr gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. De er som en gratis advokat for barn. Du kan ringe de på 22 41 22 40.

Vi håper dette var til hjelp og at du får det bedre fremover. Masse lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv