17. desember 2018

Barnevernet!

Hei. Jeg kjenner en gutt som blir slått av faren sin. Moren bryr seg ikke, og gutten har sagt ifra til barnevernet flere ganger. Men barnevernet tror ikke på han. Hva skal man gjøre, når selv ikke barnevernet tror på barna?

Tema: Barnevern Vold

Hei, så bra at du skriver til oss om dette.

Det er forbudt å slå barn. Når barnevernet får beskjed om at et barn ikke har det bra hjemme, må de bestemme seg for om de skal undersøke nærmere det de har fått vite. Hvis de bestemmer seg for å ikke undersøke saken nærmere, så skal de gi en begrunnelse for hvorfor de velger å ikke gjøre det.

Hvis barnevernet ikke tror på gutten, så bør du eller gutten fortelle det til noen andre voksne. Det kan for eksempel være foreldrene dine, helsesøster eller en lærer på skolen. Da kan de sende en bekymringsmelding til barnevernet.

Du eller de andre voksne kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Vi håper at gutten får den hjelpen han trenger, og at han får det bedre. Han er heldig som har deg som ønsker å hjelpe.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv