19. oktober 2018

Barnevernet

Hei!
Jeg er en 17 år gammel jente som har noen spørsmål.
Hvis et barn ble fratatt foreldrene sine under oppveksten, eller generelt hatt mye med barnevernet å gjøre fordi barnevernet mente de ikke var egnede foreldre, har det barnet større sannsynlighet å havne i søkelyset til barnevernet når denne personen selv får barn? Hvis tilfelle, hva kan være årsaken? Mangler den personen en sosial biten man egentlig burde få under oppveksten som h*n ikke klarer gi sitt eget barn? Er det arvelig eller sosialt, eller begge?

Hei!

Du stiller gode spørsmål. Vi kjenner ikke til noen statistikk eller forskning som kan gi svar på nøyaktig det du spør om.

Det er ikke noen direkte sammenheng mellom det å være i barnevernet selv, og det å havne i barnevernets søkelys når man selv får barn. Selv om man ikke har fått god omsorg fra sine foreldre i oppveksten, kan man selv bli en flink, omsorgsfull og trygg forelder – heldigvis!

Samtidig er det sånn at det å bli utsatt for alvorlig vold eller omsorgssvikt i oppveksten kan være skadelig. Hvor skadelig det er, kommer både an på hva man har opplevd og på hvordan kroppen håndterer det. En vanskelig bakgrunn kan altså gi økt sjanse for problemer senere i livet, sånn som psykiske helseproblemer, rusproblemer eller det å bli utsatt for vold av partneren.

Sammenhengen er statistisk – det betyr at sannsynligheten for problemer øker når man ser på en litt stor gruppe mennesker. For en enkelt persons liv betyr ikke statistikken noe særlig.

Det er mange grunner til at en som har opplevd omsorgssvikt i barndommen kan ha tatt skade av det – akkurat som det er mange grunner til at mange klarer seg helt fint. Vold og alvorlig omsorgssvikt kan i verste fall skade et barns utvikling – i noen tilfeller utviklingen av hjernen. Samtidig kan det å ha et godt fosterhjem, en trygg skole, gode venner og slektninger som tar vare på en gjøre at man klarer seg godt selv om de nærmeste svikter.

Det er forsket mest på hvilke konsekvenser det har å bli utsatt for vold i barndommen. Det kan du lese mer om på nettsidene til Bufdir.

Hvis du spør fordi du selv er i barnevernet og er usikker på din egen fremtid, tror vi det er lurt at du snakker med noen om tankene dine. Det går an å få hjelp. Du kan for eksempel snakke med fastlegen din eller helsesøster på skolen.

VI håper dette gir deg noen svar – som du ser er det ikke noen av spørsmålene du stiller som det går an å svare ja eller nei på. Men det er mange som har hatt en vanskelig barndom som det går helt fint med senere i livet – heldigvis!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv