27. februar 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Barnevernet

Hvor straffbart er det for barnevernet å bryte både taushetsplikten sin og har brutt flere lover? og hvilke rettigheter har jeg som 17 åring når det gjelder å rapportere det inn? og hvem er det lurt å rapporter til?

Hei!

Takk for at du skriver til oss hos Barneombudet.

Brudd på taushetsplikten er straffbart. Den som bryter taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel. Det står barnevernloven § 6-7 som viser til straffeloven § 209. I straffeloven som viser til § 209 står det mer om vilkårene for straff. Det er politiet som håndterer straffesaker. Vi har skrevet mer om taushetsplikt her.

Dersom du mener barnevernet har brutt taushetsplikten kan du også klage på dette. Vi har skrevet mer om hva du kan gjøre om du er misfornøyd med barnevernet her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv