18. april 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Barnevern og bosituasjon

Hei.
Jeg bor hos en familie som har omsorgen pr dags dato. Jeg blir 18 i høst. Har ikke hørt noe fra bft siden jeg flytta hit. Hva kan jeg forvente meg? Planen r at jeg skal klare å kunne bo på hybel Ev med oppfølging. Hadde det skjedd nå er jeg overbevist om at jeg ikke hadde klart å holde meg unna rus og risikoatferd. Er der noen sjans for at de velger å plassere meg på en institusjon selv om d bare er et halvt år til jeg blir myndig. Vet jo at de har ettervern

Hei, takk for at du skriver til oss.

Vi skjønner at det er vanskelig for deg å leve i en usikker og uavklart situasjon.

Barn under barnevernets omsorg som fyller 18 år kan få ettervern. Det betyr at barnevernet for eksempel kan forlenge perioden at du bor hos fosterfamilien din. Dette må selvfølgelig du og fosterfamilien din være med på. De kan også tilby deg andre muligheter, for eksempel å bo på hybel med oppfølging.

Barnevernet har en plikt til å snakke med deg og gi deg informasjon. Du kan ta kontakt med saksbehandleren din i barnevernet. Du kan snakke med dem om hva du har behov for i framtiden. Fortell dem det du føler om å bo på hybel, og spør dem om hvilke andre muligheten som finnes. Fortell dem også hva du kan tenke eller ønsker deg. Du kan også spørre dem hva du kan forvente deg framover til du fyller 18 år, og etter at du har fylt 18 år.

Barnevernet har en plikt til å vurdere om et barn som fyller 18 år har behov for ettervern. Om de mener at du ikke har behov for det, må de skriftlig forklare hvorfor de synes at du ikke har dette behovet.  Du kan lese mer om ettervern og rettighetene dine her. Her finner du også informasjon om hva du kan gjøre om du ikke skulle få hjelp.

Vi håper dette løser seg for deg. Du er velkommen til å ta kontakt med oss igjen dersom du ønsker det.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv