20. september 2019

barnevern

Hei, jeg lurte på om hva dere skal gjøre med barnevernet, siden de tar foreldrene fra uskyldige barn, uten grunn. Og hva har dere tenkt å gjøre med at dommerne i landet ikke bryr seg og nesten alltid bare hjelper barnevernet å ta foreldrene fra barna? Hvordan skal dere hjelpe alle de barna som blir tatt fra foreldrene sine uten grunn, og der foreldrene ikke kan gå helt til Strasborg for å få hjelp?

Tema: Barnevern

Hei!

Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt og vold hjemme. Da må de noen ganger flytte barn fra familien. Du kan se statistikk over tiltak i barnevernet på sidene til Statistisk Sentralbyrå. Der ser du blant annet at det barnevernet gjør aller mest, er å forsøke å hjelpe barn som bor hjemme med foreldrene sine.

Det skjer noen ganger feil i barnevernet, noen ganger griper de for sent inn. Da må barn leve for lenge med foreldre som bruker vold, ruser seg eller ikke tar skikkelig vare på dem, uten at familien får god nok hjelp.

Noen ganger skjer det også at barn som ikke skulle vært flyttet, blir det. Foreldre kan  klage og få saken behandlet i domstolene. Det er vanskeligere for barn å klage på barnevernet, og det er noe vi jobber med hele tiden.

Barneombudet jobber mye med barnevern. Du kan lese mer om hva vi gjør her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv