8. januar 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Barnevern

Hei!
Er det mulig at barnevernet kan sette i gang tiltak selv om det er under et år til jeg fyller 18? Hva er kriteriene for å få plass på f.eks en institusjon? Kan ikke bo til den ene forelderen min, og den andre bor i en annen by enn meg(i tillegg til at den psykiske helsen min blir verre av å være der). Jeg har bare behov for omsorg. Det funker ikke å bo alene. Vet det finnes hybel m/oppfølging, men tror ikke det er nok. Finnes det tilstrekkelig med hjelp? Føler jeg er blitt for gammel til å kunne få det…

Hei, så fint at du skriver til oss.

Alle barn og ungdom under 18 år har rett på omsorg. Barnevernet har ansvar for alle barn under 18 år som ikke får den omsorgen de har krav på, også for dem som nærmer seg 18 års-grensen.

Du skriver ikke hvorfor du ikke kan bo lenger hos den ene forelderen din. I utgangspunktet er det foreldrene dine som har omsorgen for deg til du fyller 18 år. De kan derfor bestemme at du må bo hos dem, eller en av dem, til du fyller 18 år, men det finnes noen unntak.

Barnevernet kan sette i gang tiltak hvis de mener at du ikke kan bo hjemme. Dette avgjør barnevernet etter at de har undersøkt hvordan du har det og vurdert om du får god nok omsorg hjemme eller ikke. Barnevernet må også snakke med deg. På bakgrunn av dette vil barnevernet vurdere om, og hvordan, de kan hjelpe deg. Dette kan for eksempel innebære å finne et annet sted å bo, eller sette i verk noen andre tiltak, alt ut fra hva de tenker er best for deg.

Mer om barnevernet kan du lese her.

Du kan ta kontakt med barnevernet i kommunen der du bor og be om hjelp. Du finner barnevernet i din kommune her.

Vi håper det vil ordne seg for deg.

Hilsen oss i Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv