13. februar 2019

Barnetvang

Kan foreldrene dine tvinge deg til å passe på barnet deres?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Vi er ikke helt sikre på hva du mener, men vi tror at foreldrene dine vil at du skal sitte barnevakt for småsøsken som du har?

Det er slik at foreldrene dine kan bestemme ganske mye over deg, og blant annet kan de bestemme at du skal utføre plikter i hjemmet. Dette kan være for eksempel å gjøre noe husarbeid, eller å være barnevakt.

Så ja, de kan bestemme at du skal gjøre dette, men de bør også snakke med deg og lytte til hva du vil. Dersom du absolutt ikke har lyst, så har du kanskje en god grunn til det? Da bør du fortelle den. Kanskje skal dere bli enige om at du kan få litt lønn for innsatsen? Dere må sammen finne løsninger som kan fungere for dere.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv