29. april 2019

Barnerettigheter før

Hva var rettighetene til barn på 1800 tallet?

Hei,

Barneombudet svarer deg på hvilke rettigheter du har, hva du selv kan gjøre og hvem som kan hjelpe deg om du trenger det.

Kort fortalt hadde barn få rettigheter på 1800-tallet, og barnekonvensjonen kom først i 1989. Les mer om dette i historiebøker og relevante nettsider, for eksempel hos Store norske leksikon.

Hilsen oss i Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv