23. mai 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Barneombudet

Kva går arbeidet til barneombudet ut på?

Tema: Barneombudet

Hei, så fint at du spør oss om dette!

Barneombudet jobber for barns rettigheter. Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen gir barn og unge mange ulike rettigheter. Vi har ansvar for at barns rettigheter blir fulgt i Norge, og for at barn og unges meninger blir hørt.

I jobben vår snakker vi blant annet direkte med barn og unge. Vi gir meningene og rådene videre til de som bestemmer i Norge og til de som jobber med barn, i for eksempel skolen og helsevesenet. Vi jobber også for at barn og unge skal få delta mer i samfunnet med sine synspunkter.

Vi gir også råd og informasjon om barns rettigheter til barn og foreldre som tar kontakt med oss.

Du finner mer informasjon om hva vi gjør på våre nettsider. Hvis du ikke får svar på det du lurer på, må du gjerne skrive til oss igjen.

Informasjon om Barneombudet

Hva gjør Barneombudet

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv