19. januar 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Barneombudet

Har barneombudet makt?

Tema: Barneombudet

Hei, og takk for et godt spørsmål.

Om Barneombudet har makt kommer litt an på hva man mener med makt. Vi har ikke makt til å bestemme noe i enkeltsaker eller tvinge noen andre til å gjøre om på det de har bestemt. Vi kan ikke bestemme at en lov skal endres eller at en skole skal gjøre noe spesielt i en sak som handler om en enkelt elev.

Vår oppgave er å passe på at barn og unge har det bra i Norge, og at det som heter FNs barnekonvensjon blir fulgt. Og der føler vi at vi har makt. Vi prater veldig ofte med politikere og andre som bestemmer, og vi synes at de hører på oss. Når vi sier til en politiker at noe ikke fungerer, så jobber ofte den politikeren etterpå for å endre på det.

Ofte går vi også ut i media, for eksempel på TV og i aviser, og krever at noe skal gjøres, og da er det mange som hører på oss.

Vi har en egen side der det står mye om hva Barneombudet gjør og hva som er våre oppgaver. Der kan du se mer om hva vi er opptatt av og hva vi ønsker å påvirke.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv