15. mai 2020

Barneombudet

Hva har vært konsekvensene hvis vi ikke har hatt et barneombud i Norge?

Tema: Rettigheter

Hei og takk for at du skriver til oss.

Det er vanskelig for oss å vurdere hva som hadde blitt konsekvensene dersom vi ikke hadde et barneombud i Norge.

Det vi kan si er at vi jobber for at barn og unge skal få ivaretatt sine rettigheter. Du kan lese mer om hva Barneombudet jobber med her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv