26. november 2019

Barneombudet

Hvorfor har vi eget barneombud?

Tema: Barneombudet

Hei, så fint at du stiller oss dette spørsmålet!

En av grunnene til at det er et eget barneombud er fordi vi kan være barn og unges talsperson. Barneombudet jobber for barns rettigheter. Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt. Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.

Barneombudet er både et kontor og en person. Nå er det Inga Bejer Engh som er barneombud.

Vi hos Barneombudet er opptatt av at politikere og de som som jobber med barn og unge jobber for sikre barna rettigheter. Det gjør vi blant annet ved å snakke med barn og unge og formidle dette videre til de som bestemmer i landet.

På den måten er vi med på å sikre at flest mulig barn og unge får en så god oppvekst som mulig.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv