19. mai 2020

Barnekonvensjonen

Jeg arbeider med en skoleoppgave angående lov, norsk rett, og så videre. Som jeg vet, bryter Norge barnekonvensjonen. Men i hvilke punkter?

Tema: Rettigheter

Hei!

FNs barnekomité følger med på at landene som har skrevet under på barnekonvensjonen følger reglene i den. Du kan prøve å finne fram hva komiteen har sagt om hvordan Norge etterlever barnekonvensjonens forpliktelser. Det de skriver heter merknader og de siste til Norge kom i 2018. De finnes på hjemmesidene våre.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv