1. november 2018

Barnas rettigheter

Hei! Vi er en 2. Klasse på Algarheim skole som har om Barneombudet denne uken på skolen. Vi lurer på om alle barns rettigheter blir fulgt her i Norge.
Mvh. 2c på Algarheim skole.

Tema: Rettigheter

Hei,

Så fint at dere lærer om Barneombudet og barns rettigheter!

I Norge er vi opptatt av at barns rettigheter blir fulgt, og de fleste barn i Norge får oppfylt sin rett til utdanning, omsorg og helsehjelp.

Men det gjelder dessverre ikke alle. Foreldre er viktig for å oppfylle barns rett til god omsorg, utvikling og beskyttelse. Men det er ikke alle barn som har det bra hjemme. Mor og far kan være syke, ruse seg eller være mye sinte sånn at de skremmer barna sine med kjefting, trusler eller vold. Da skal samfunnet hjelpe barna, og det er det barnevernet som gjør. De hjelper mange barn. Noen ganger er det vanskelig å gi god nok hjelp, da må vi som jobber for barn sørge for at hjelpen blir bedre.

Skolen er også viktig for barn, både for å lære og for å ha det bra med venner. Dessverre er det sånn at ganske mange barn opplever å bli mobbet eller utestengt, eller det er andre grunner til at de ikke har det bra på skolen. Det er ikke greit. Da har skolen plikt til å gjøre noe, sånn at de oppfyller barns rett til en trygg og god skole.

Noen grupper barn i Norge har større utfordringer med å få oppfylt sine rettigheter enn andre. Barn med nedsatt funksjonsevne, for eksempel at de ikke kan se, sitter i rullestol, har lærevansker eller andre ting, har vanskeligere for å delta på de samme tingene som andre. Flere får ikke gå på sin nærskole sammen med vennene sine, men må gå på en annen skole lenger borte fra hjemmet. Og det er ofte vanskeligere å bli med på aktiviteter og turer. Det samme gjelder for de barna som lever i familier som ikke har så mange penger. Alle har ikke råd til å gå på kino, i badeland, på fotballtrening eller i bursdag.

En annen gruppe som ofte har det vanskelig i Norge er barn som kommer fra en annen kultur, eller som har flyktet fra landet sitt. For disse barna kan det være vanskelig å føle at man er en del av det norske samfunnet rundt. Samiske barn er også en gruppe hvor vi vet at ikke alle rettigheter er oppfylt, for eksempel retten til å ta vare på sitt språk og sin kultur.

En viktig rettighet for barn er retten til å bli hørt og til å delta. I barnekonvensjonen står det at voksne skal lytte til hva barn har å si i alle saker som angår barn. Det gjelder både i saker om ett enkelt barn, og barn som en gruppe.

I barnekonvensjonen står det også at barnets beste skal være det som teller mest. Dette gjelder både på skolen og i saker der barn trenger hjelp.

Barn har rett til hjelp når de trenger det. Det er en av de tinene vi jobber mest med her hos Barneombudet. Når barn opplever brudd på sine rettigheter skal voksne ta dem på alvor. Barn skal ha voksne de kan si ifra til, som lytter og forstår, og som vet hva de skal gjøre for at barn skal få hjelp.

Dere har sikkert snakket om at det finnes mange rettigheter for barn og unge. Vi har også laget en egen Rettighetsplakat som dere kan ta en titt på.

Har dere flere spørsmål som handler om barns rettigheter, så ta kontakt med oss igjen.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv