31. mai 2019

Bankkonto

Hei. Må jeg ha samtykke fra begge foreldre for å få egen bankkonto når jeg har sommerjobb. En av de vil ikke samtykke…

Hei

Slik vi forstår reglene som flere banker har, må begge foreldrene dine godkjenne at du får egen bankkonto. Hvis en av foreldrene dine nekter uten god grunn, kan Fylkesmannen gi den andre forelderen lov til å opprette konto for deg likevel. Be den av foreldrene dine som vil la deg ha bankkonto om å kontakte Fylkesmannen i fylket der dere bor.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv