13. februar 2020

Avlyser Polentur

Hei!
Jeg går i 9 klasse på … skole. Vi har jobbet systematisk siden 8.klasse med dugnad og diverse ande små jobber, for å samle inn penger til en Polen tur vi skulle hatt i starten av 10.klasse. Her har det gått mye tid og egne penger. Skolen har vært på denne turen 16 år på rad. Fredag ettermiddag fikk foreldrene våre en mail om at turen var avlyst, og beskjed om at de skulle snakke med oss elever om dette. Hverken foreldre eller barn hadde fått noen forvarsel om dette. Etter mye om og men, kom det frem at turen blir avlyst fordi det er noen på trinnet som har problemer med oppførsel. Det er ikke snakk om veldig mange, så majoriteten her er elever som oppfører seg ok. Vi mener at dette er kollektiv straff, altså noen få elever som ødelegger for resten av trinnet. Er dette lovlig? Har vi noen rettigheter her? Vi har som sagt, brukt mye tid på dugnad og innsamling av penger til turen som skulle bli et minne for livet, og en slags dannelsesreise for oss elever. Kan man bare avlyse en slik tur, uten noen som helst medvirkning fra elever og foreldre?

Tema: Skole

Hei, så fint at du spør oss om dette.

Dette kan være det som kalles kollektiv straff. Kollektiv straff er når skolen straffer flere elever enn de som har gjort noe galt. Det er et prinsipp i norsk rett at straff bare skal ramme de som har gjort noe galt.

Skolen har likevel lov til å ta noen avgjørelser som angår alle, uten at dette vil være kollektiv straff. Vi vet ikke hva som er tilfelle på skolen din. Men hvis du mener at skolen har brukt kollektiv straff, kan du klage til rektor.

Du finner mer informasjon om kollektiv straff på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv