22. januar 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Autisme

Barnet har påvist diagnose fra Autismeteamet på **, men i forbindelse med en sak med barnevernet blir barnets reaksjoner og adferd tolket helt feil, min omsorg og handlinger ovenfor barnet blir kalt feil. Jeg har spurt barnevernet om de har snakket med BUP eller Autismeteamet og dette svarer de JA på, men når jeg sjekker opp dette er svaret NEI. Bør det ikke bli et krav at barn med diagnoser skal ha fagpersoner til å ta vurderinger, ikke barnevernet selv, da de har altfor lite kunnskap til å gjøre forsvarlig vurdering. Dette går under krav om forsvarlig sakksbehandling og dette blir brutt.

Tema: Barneombudet

Hei!

Spør Barneombudet er en tjeneste for barn og unge. Dersom du ønsker veiledning i din sak kan du kontakte oss på post@barneombudet.no

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv