5. februar 2019
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Au au au

Mamma slår og pappa biter.

Tema: Vold

Hei

Foreldre har ikke lov å slå eller bite. Vold mot barn er forbudt. Det er viktig at du sier i fra til noen, sånn at du kan få hjelp.

Du kan ringe til Alarmtelefonen for barn og unge 116 111. Der sitter det flinke voksne som kan hjelpe deg. Du kan også ta det opp med en voksen på skolen din. De kan gi deg råd, og sørge for at du får hjelp.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv