25. oktober 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Asyl

Hvorfor kan ikke jeg søke asyl. Har lust til å bo på freia sjokolade fabrikk

Tema: Asyl

Hei!

Alle kan søke om asyl, men for å få asyl så må en være i en situasjon der en trenger beskyttelse.

Det er sikkert fint på Freia sjokoladefabrikk, men det er nok ingen som bor der.

Mer om asylrettigheter kan du lese om her: Asyl

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv