4. juli 2018

Ansvarsgruppemøter og 4-12

Hei! Jeg er en jente på 16 år som lurer på en ting. Jeg var i nemnda for noen uker siden, og det ble fattet en 4-12, med 4 samvær med mor i året, og 0 med far. Likevel vil saksbehandleren min at mor skal være med på ansvarsgruppemøter, når hun ikke har innsyn i saken på noen andre måter. Er dette lov? Jeg personlig har ikke lyst til at hun skal være med, men vil ikke protestere før jeg vet om det er noen lov på det eller ikke.

Tema: Barnevern

Hei, og takk for at du skriver til Barneombudet.

Ansvarsgruppemøte er en måte for å følge opp hvordan det går med deg. Du er over 15 år og har dermed partsrettigheter i saken din. Det betyr at du kan bestemme ganske mye.

Det står ikke direkte i loven at du kan nekte at mor er med på ansvarsgruppemøter, men vi mener det følger av at du har partsrettigheter. Du kan eventuelt spørre advokaten du hadde i fylkesnemda nærmere om dette.

Du har dessuten rett til å bli hørt, og det du sier skal ha stor vekt.

Vi mener uansett du skal ta opp spørsmålet med barneverntjenesten og forklare hvorfor du ikke ønsker at mor skal være med.

Barneverntjenesten har plikt til å tilby foreldrene oppfølging etter en omsorgsovertakelse. Dette står i barnevernloven § 4-16. Oppfølging med mor behøver ikke finne sted i ansvarsgruppemøter. Barneverntjenesten må alltid vurdere hva som vil være det beste for deg. Det står i barnevernloven § 4-1. Dette betyr at barneverntjenesten ikke skal tilby en oppfølging av din mor som ikke vil være til det beste for deg.

Vi håper dette var til hjelp og ønsker deg lykke til videre!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv