15. desember 2018

annmerking for do i timen

læreren truer med og gi annmerking for at jeg sier jeg må på do, har hun lov til og gi annmerking på kun det grunnlaget?

Tema: Skole

Hei og takk for at du skriver til Barneombudet!

Læreren kan ikke gi dere anmerkning for å gå på do, men han eller hun kan oppfordre dere til å bruke friminuttene til å gå på do. Dette må dere også forsøke å overholde så godt dere kan. Det er uheldig for undervisningen dersom alle går på do i timen.

Men må en, så må en. Det er ikke lett å følge med i timen når en må på do. Og det er ikke bra for kroppen å holde seg for lenge.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv