11. februar 2020

Anmerkninger

I loven står der att det ikke er låv å true, så når voksene truer om å/gir anmerkninger blir ikke det ulåvlig???

Tema: Mobbing Skole

Hei!

Takk for spørsmålet ditt.

Det er ikke ulovlig at læreren sier at dere kan få anmerkning.

Det er fordi det står i loven at skolen kan ha ordensregler. Da kan læreren passe på at elevene følger reglene. Hvis en elev bryter reglene, kan læreren gi eleven anmerkning. Læreren har også lov til å gi beskjed om at noe ikke er greit, men kan for eksempel ikke true med vold eller fysisk straff.

Vi har mer informasjon om anmerkninger og ordensregler på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv