7. juni 2019

Anmerkninger

Hei!
Jeg lurer på hvorfor skoler har anmerkninger. Jeg blir veldig stresset og redd for å få anmerkninger. Jeg syns av og til det er vanskelig å gå på skolen når jeg tenker på det. Jeg har ennå ikke fått en. Men de guttene som ikke gjør lekser og ikke bryr seg får kanskje 10 anmerkninger i uken. Så da hjelper det jo ikke og for meg gjør det skolen verre. Jeg forstår det ikke.

Hei,

Takk for spørsmålet ditt.

En av lærerens oppgaver er å være oppmerksom og se om det er noe elevene trenger oppfølging på. En måte å følge opp elevene på, er å bruke anmerkninger. Lærere skal også veilede elevene når de har behov for det. Vi har skrevet litt mer om hva anmerkninger er og hvorfor lærere bruker anmerkninger her.

Du skriver at du ikke enda har fått det, men tenker mye på at du kan få det. Da kan det være lurt å få hjelp til å finne ut av hvorfor dette gjør deg så bekymret.

Elever er forskjellige og de har forskjellige behov. Skolen har plikt til å tilrettelegge slik at elevene lærer best mulig.

Vi tror du bør snakke med en voksen om dette. Hvis du ikke kan prate med læreren din, kanskje du kan høre med foreldrene dine eller helsesykepleier på skolen først, slik at de kan forstå din situasjon? Vi har laget noen tips til hvordan man kan gå fram for å snakke med voksne om vanskelige ting her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv