25. oktober 2019

anmerkning for og gå på do med tilatelse

hei i 4 time så hadde vi prøve etter dobblettime svømming før det og jeg fikk ikke gå på do når jeg gjorde prøven men når jeg leverte sa henne at jeg måtte vente på en klassekamerat skulle komme tilbake når han kom stakk jeg kom tilbake 2 min senere og skulle gjøre leksa så så jeg at jeg hadde fått den
lereren min er sær så hvis henne nekter og fjerne den hva gjør jeg da jeg er sten hard på det jeg gjør henne kan bare glemme og gi meg sånt

Tema: Skole

Hei,

Hvis du mener at du har fått en anmerkning du ikke skulle hatt, kan du si fra til læreren eller foreldrene dine om det. Forklar hva som skjedde og hvorfor det er feil at du fikk anmerkning. Hvis det ikke hjelper, kan du klage til rektor. På nettsiden vår om anmerkninger kan du lese mer om hvordan du kan klage.

Lenke til nettside med mer om anmerkninger

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv