26. februar 2020

Anmerkning

Er det lov å gi anmerkning for å.være bak en dør

Tema: Skole

Hei,

Det er vanskelig for oss å svare på spørsmålet ditt når vi ikke vet mer enn det du skriver. Å stå bak en dør ikke høres ut som en god nok grunn til å gi anmerkning. Det er kanskje noe mer som har skjedd, og du må nesten spørre læreren som har gitt deg anmerkningen om hvorfor du fikk det.

Anmerkninger er en måte skolen kan gi tilbakemelding til eleven på, for å vise at det er noe eleven må endre eller forbedre. For at du skal få til det, må du jo vite hvorfor du får anmerkning.

En lærer kan ikke selv bestemme hva de vil gi anmerkninger for, eller hvem de vil gi anmerkninger til. Lærerne kan bare bruke anmerkninger dersom det står i skolens ordensreglement. Der skal det også stå hva en kan få anmerkninger for. Reglementet skal være kjent for elevene.

Poenget er ikke å overraske eleven, men å gi eleven muligheter for å endre seg.

Mer om anmerkninger kan du lese om her: Anmerkninger

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv