29. april 2019

anmerkning

læreren går etter en viss gruppe når det gjelder anmerkinger hun oss anmerkning veldig fort mens for eksempel jentene får aldri og de brøker og forstyrrer dobbelt så mye som oss. hva skal vi gjøre?

Tema: Skole

Hei,

Vi forstår at dere blir frustrerte dersom dere opplever å bli urettferdig behandlet av en lærer. Ingen skal behandles forskjellig på bakgrunn av kjønn.

Det er viktig at dere tar dette opp med læreren deres. Fortell han eller hun hvordan dere opplever dette og be om en forklaring. Kanskje er det lurt å ta det opp en dag dere ikke er i konflikt med læreren. Det gir ofte et bedre utgangspunkt for en god samtale. Les mer her om hvordan dere kan gå fram her

Opplever dere at det er vanskelig å snakke med læreren om dette, så bør dere ta det opp med rektor på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv