12. september 2018

anmerkning

Kan lærer gi anmerkning uten å si ifra til meg? jeg syns det er urettferdig, og at jeg skal få vite om jeg får anmerkning

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Du skal få vite hvorfor du får en anmerkning. Det betyr at du også skal få vite at du har fått en anmerkning, men det er ikke noe som bestemmer når du skal få vite det.

Skolen kan gi anmerkning når en elev bryter ordensreglementet på skolen. Meningen er at anmerkningene skal vise deg hva du trenger å jobbe med, og hva læreren kan veilede deg for å bli bedre på.

Hvis du har fått en anmerkning som du mener du ikke skulle hatt, kan du ta det opp med læreren. Hvis ikke det løser saken, kan du klage til rektor.

Lenke til nettside om anmerkninger og hvordan du kan klage

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv