12. september 2018

anmerkning

må lærerren si ifra hvis han/hun gir anmerkning til en elev?

Tema: Skole

Hei!

En lærer skal alltid forklare hvorfor du får anmerkning. Meningen med å gi anmerkning er at du skal lære, slik at du kan gjøre ting annerledes neste gang. Det kan du bare gjøre dersom du får vite at du får en anmerkning og hvorfor.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv