20. februar 2020

Anmerking

Har en lærer som sier at jeg kommer forsent til timene når jeg ikke gjør det, hun fører opp anmerkninger på dette også. Er det lov?

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss.

For at du skal få anmerkning må du bryte noe av det som står i skolens ordensreglement eller oppføre deg dårlig. Du kan ikke få anmerkning for å komme tidsnok til timen.

Har du fått en anmerkning som du er uenig i, er det viktig at du snakker med læreren din om det. Dersom du får anmerkning for å komme for sent til timene, så er det jo andre i klassen som kan si om du kommer for sent eller ikke.

Hvis du ikke blir enig med læreren, kan du (og foreldrene dine) be om et møte med rektor for å diskutere saken.

Vi har skrevet mer om anmerkninger på denne siden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv