25. november 2019

anmerking

hei hva søker man får å vite hvor mange anmerking jeg får

Tema: Skole

Hei!

For å vite hvor mange anmerkninger du har må du snakke med læreren din.

Du skal ikke få anmerkninger uten at du får vite om det.

Anmerkninger er en måte skolen kan gi tilbakemelding til eleven på, om at det er noe eleven må endre eller forbedre. Skal eleven klare det så må en jo få vite at en får anmerkninger, og hvorfor en får det.

Dersom du har fått mange anmerkninger uten å vite om det, kan du ta saken opp med rektor. Mer om anmerkninger kan du lese om her: Anmerkninger

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv