9. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Angst

Neste uke skal vi ha gruppesamtale, jeg gruer meg voldsomt til samtalen for jeg får angst av det. Jeg vurder å skade meg selv eller havne på skyhuset, for da slipper jeg samtalen. Vett dere om jeg rett til ikke ha den samtalen?

Hei!

Takk for at du skriver til oss!

Når du har det så vanskelig at du vurderer å skade deg selv for å slippe, er det viktig å fortelle det til noen som kan hjelpe deg. Dette kan være foreldrene dine eller noen på skolen. Du kan for eksempel snakke med en lærer, sosiallærer eller helsesøster. Du bør fortelle den voksne om at du gruer deg til samtalen og ikke har lyst til å delta, samt hvorfor.

Det er vanskelig å si om du må delta i gruppesamtalen når vi ikke vet så mye om denne. Vi kan derfor ikke si helt sikkert om du må delta eller ikke. Alle barn og unge har rett til å bli hørt om hvordan de har det. De som har ansvaret for gruppesamtalene bør høre på det du sier, og vurdere hva de kan gjøre sånn at du ikke skal grue deg så voldsomt. Vi har skrevet mer om retten til å bli hørt her.

Vi har også skrevet noe om hvordan du kan forberede deg til samtaler med voksne som er vanskelige. Dette kan kanskje være til hjelp når du skal fortelle en voksen hvordan du har det. Du finner tipsene her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv